Thị trường

Tìm giải pháp nâng cao vị thế hàng Việt trong nước và thế giới

(Chinhphu.vn) - Việt Nam đang hội nhập ngày càng mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu với kinh tế khu vực và thế giới. Các chủ thể kinh tế của Việt Nam đang trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của rất nhiều nhóm ngành hàng một cách toàn diện, từng bước khẳng định được vị thế của mình. Do đó, để nâng cao năng lực cung ứng cũng như vị thế hàng Việt trong nước và thế giới cần phải có những giải pháp toàn diện.