Tài chính

Chậm nhất đến 31/12/2025, tổ chức tín dụng phải tuân thủ giới hạn về góp vốn, mua cổ phần

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 16/2024/TT-NHNN quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng.