Tài chính

HDBank chia cổ tức 25% bằng tiền mặt và cổ phiếu, tiên phong triển khai chiến lược phát triển bền vững

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với phương án chia cổ tức 2023 lên đến 25% gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận 2024 đạt 15.852 tỷ đồng, tăng 22%, và dự kiến cổ tức năm 2024 đạt tới 30% (tối đa 15% tiền mặt).