Công nghệ

Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Đà Nẵng về công tác bảo mật và an toàn thông tin

(Chinhphu.vn) - Việc triển khai ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan đảng, chính quyền thành phố mang lại nhiều hiệu quả, hỗ trợ cải cách, đơn giản hóa, tiết kiệm về nhân lực và thời gian, bảo đảm độ tin cậy…