Kinh tế

Đề xuất nhiều quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp, thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.