Lỗ chồng lỗ, công ty dầu khí bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Báo thua lỗ, lợi nhuận sau thuế giảm, công ty cũng chưa có kế hoạch trả các khoản nợ đến hạn nên Kiểm toán nhận định nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Dầu khí Nghệ An.

Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến

Cuối tháng 3, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã hoàn tất kiểm toán đối với báo cáo tài chính 2023 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An ( Dầu khí Nghệ An ). Đáng chú ý, công ty kiểm toán này tiếp tục từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2023 của Dầu khí Nghệ An. Trước đó vào năm 2022, công ty này cũng đã bị AASC từ chối ý kiến báo cáo tài chính.

Lỗ chồng lỗ, công ty dầu khí bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục- Ảnh 1.

Tòa nhà Dầu khí Nghệ An ở thành phố Vinh, Nghệ An.

Trong báo cáo kiểm toán độc lập của AASC nêu rõ, đơn vị này từ chối đưa ra ý kiến cho báo cáo tài chính của Dầu khí Nghệ An do tồn tại các sai sót trong báo cáo và hạn chế về bằng chứng kiểm toán mang tính lan tỏa.

Các nội dung kiểm toán mà AASC không thu thập được bằng chứng dù đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết như: Dầu khí Nghệ An không tiến hành kiểm kê đối với số dư tiền mặt tại các xí nghiệp, hàng tồn kho, tài sản cố định và bất động sản đầu tư tại thời điểm 31/12/2023.

Kiểm toán không đánh giá được giá trị dự phòng nợ phải thu cần trích lập, đặc biệt là khoản phải thu tạm ứng và ứng vốn thi công hơn 34,7 tỷ đồng do Dầu Khí Nghệ An chưa đánh giá lại dự phòng nợ phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2023. Cơ quan kiểm toán không thể thu thập được bằng chứng để xác định giá trị đầu tư đã phân bổ tại một số hạng mục của Dự án tòa nhà dầu khí Nghệ An và một số khoản mục tại Dự án khu đô thị Hưng Lộc.

Lỗ chồng lỗ, công ty dầu khí bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục- Ảnh 2.

Dự án khu đô thị Hưng Lộc của Dầu khí Nghệ An.

Tại thời điểm 31/12/2023, Dầu khí Nghệ An đang lỗ lũy kế hơn 120 tỷ đồng. Công ty cũng chưa có kế hoạch trả các khoản nợ đến hạn. Kiểm toán nhận định, những sự kiện này cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Dầu khí Nghệ An giải trình

Sau khi có báo cáo của kiểm toán, ông Trần Lương Sơn - Tổng Giám đốc Dầu khí Nghệ An - đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giải trình vấn đề liên quan.

Lỗ chồng lỗ, công ty dầu khí bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục- Ảnh 3.

Văn bản giải trình của Dầu khí Nghệ An.

Theo giải trình, Công ty đang phải gánh chịu những khoản chi phí lớn như lãi vay cao khiến chi phí lãi vay phát sinh lớn. Bên cạnh đó, Công ty đã trích lập dự phòng công nợ phải thu do đó làm chi phí các năm này tăng cao, kéo theo lợi nhuận sau thuế thấp.

Cụ thể, năm 2023 doanh thu Dầu khí Nghệ An tăng thêm gần 33 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy vậy giá vốn bán hàng tăng hơn 28 tỷ đồng, các chi phí khác đồng loạt tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với 2022.

Tuy doanh thu tăng nhưng kéo theo đó chi phí nhiều, lãi vay cao, mặt bằng kinh doanh không khai thác hết nên công ty đang thua lỗ , nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn. Đây cũng là lý do đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến và nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Dầu khí Nghệ An đưa ra phương án khắc phục bằng cách duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy bán hàng để tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Bên cạnh đó, Công ty đang triển khai thủ tục để xin một số dự án mới và thu hồi công nợ. Mặc dù phương án khắc phục đã được đưa ra nhưng Dầu khí Nghệ An có thể thực hiện được hay không lại là một vấn đề khác. Nhất là khi áp lực tài chính lớn, doanh nghiệp này đang "lỗ chồng lỗ".

Được biết, tính đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả của Dầu khí Nghệ An là hơn 154 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu và chủ yếu tập trung trong ngắn hạn.