LienVietPostBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 4.800 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng thêm 41,6%

Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của LPB sẽ tăng 41,6%, đạt gần 21.300 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ngân hàng trình ĐHCĐ sắp tới, năm 2022 dự kiến tổng tài sản đạt 336.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm ngoái. Tổng giá trị huy động thị trường 1 là 257.070 tỷ đồng tương đương với mức tăng trưởng 18,4%. Trong đó, tín dụng thị trường 1 năm 2022 có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào giới hạn tăng trưởng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Còn theo kế hoạch của nhà băng này, tín dụng thị trường 1 năm 2022 có thể tăng thêm gần 38.000 tỷ đồng so với năm 2021, lên mức 246.650 tỷ đồng.

Thu dịch vụ dự kiến tăng trưởng 34% so với năm 2021, có thể đạt mức 1.150 tỷ đồng vào năm nay. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế có thể đạt 4.800 tỷ, tương ứng mức tăng trưởng 32% so với năm ngoái.

Theo kết quả kinh doanh vừa công bố, lợi nhuận trước thuế quý I/2022 của LienVietPostBank đạt gần 1.800 tỷ đồng. Như vậy, trong 3 tháng đầu năm ngân hàng này đã hoàn thành 37,5% kế hoạch năm 2022.

LPB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.800 tỷ đồng, vốn điều lệ 21.300 tỷ đồng năm 2022 - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh 2022 của LienVietPostBank

Theo LPB, để hoàn thành kế hoạch kinh doanh nêu trên, ngân hàng đã xây dựng các giải pháp để triển khai trong năm 2022. Cụ thể, xây dựng cơ cấu nguồn và cân đối nguồn vốn hiệu quả nhằm giảm chi phí vốn. Tập trung tăng trưởng tín dụng bán lẻ, an toàn. Bên cạnh đó, LPB sẽ quyết liệt trong công tác thu hồi nợ xấu, đồng thời đầu tư vào công nghệ, hiện đại hóa ngân hàng, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ, năm 2022, LienVietPostBank có kế hoạch tăng vốn thêm hơn 6.200 tỷ đồng thông qua 3 hình thức. Huy động 2.255 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. LPB cũng sẽ chào bán 95.859 cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài để tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa là 9,99%. Bên cạnh đó, 300.000 cổ phiếu sẽ được chào bán cho các cổ đông hiện hữu của ngân hàng này.

Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của LPB dự kiến tăng 41,6%, đạt gần 21.300 tỷ đồng. Với số vốn điều lệ tăng thêm, LPB sẽ mở rộng quy mô cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh nhằm mục tiêu tăng trưởng quy mô ngân hàng, mở rộng thị phần, tận dụng thế mạnh mạng lưới rộng khắp để trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu.

https://cafef.vn/lienvietpostbank-dat-muc-tieu-loi-nhuan-truoc-thue-nam-2022-dat-4800-ty-dong-von-dieu-le-tang-them-416-2022042517311837.chn

Thảo Linh

Theo Nhịp sống kinh tế